ค้นหาภายใน  
  เมนู

กันยายน 2557
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ ครม.
 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 4
 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
 
youtube
 
Navigator  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวภายใน. > รายละเอียด
 สัมมนา เรื่อง \\\"ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยท้องถิ่น/ชุมชน\\\"
   
วันที่ข่าว : 18 ก.ค 2555
เจ้าของข้อมูล : คทง.พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ คทง.เกี่ยวเนื่องด้านสาธารณสุขฯ


ไม่มีภาพประกอบข่าว
   

สัมมนา เรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยท้องถิ่น/ชุมชน"

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สภาที่ปรึกษาฯ

 

   
เอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง \\\"มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะกลางและระยะยาว\\\" ( วันที่ข่าว : 8 พ.ย 2553)
สภาที่ปรึกษาฯ เร่งศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะกลาง และระยะยาว ( วันที่ข่าว : 8 พ.ย 2553)
(Press Release) “คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯวุฒิสภาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับสภาที่ปรึกษาฯ แนะกำหนดแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมในการพัฒนา” ( วันที่ข่าว : 13 ม.ค. 2554)
Press Release สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ จัดเวทีสาธารณะประสานเชื่อมโยงองค์กรเครือข่าย ( วันที่ข่าว : 2 มี.ค. 2554)
สัมมนา เรื่อง \\\"การติดตามการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือฯ สู่บทบาทการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ใน 5 ภูมิภาค\\\" ครั้งที่ 4 ( วันที่ข่าว : 20 ก.ค 2555)
ศึกษาดูงาน เรื่อง \\\"นโยบายการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของไทย\\\" ( วันที่ข่าว : 25 มี.ค. 2556)
เรื่อง \\\"บทบาทของแม่ดี\\\" ( วันที่ข่าว : 14 มิ.ย 2556)
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4